Η ΕΝΩΣΗΛΑΡΙΣΑΠΑΡΑΛΙΑΟΡΕΙΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Με μια ματιά...
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
ΚΑΡΙΤΣΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ
ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ
ΣΠΗΛΙΑ
ΣΤΟΜΙΟ

Αναζήτηση
Βρείτε εύκολα και γρήγορα ξενοδοχεία στην περιοχή που επιθυμείτε.
Περιοχή :
Κατηγορία :

Περιήγηση στο Νομό Λάριας με Google MapsΠανεελήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων
Εκδήλωση ενδιαφεροντος  20-01-2014 11:27

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Ενδυνάμωσης της Απασχόλησης των νέων ανέργων στον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλίας μέσα από την προώθηση νέων μορφών προβολής και μάρκετινγκ των ξενοδοχείων με την χρήση ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων (social media)»


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Αναπτυξιακή Σύμπραξη) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» κατά την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Ενδυνάμωσης της Απασχόλησης των νέων ανέργων στον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλίας μέσα από την προώθηση νέων μορφών προβολής και μάρκετινγκ των ξενοδοχείων με την χρήση ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων (social media)», που εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), απευθύνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα υποκαταστήματα αναγνωρισμένων από την Τράπεζα της Ελλάδας Τραπεζικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν σε πόλεις της Θεσσαλίας, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από άποψη ύφους επιτοκίου καταθέσεων προσφορά Τραπέζης στην οποία η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα ανοίξει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της ως άνω πράξης. 0 προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 282.200,00?, η κατάθεση των χρηματοδοτήσεων θα γίνεται σταδιακά, ενώ το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται στις 30/9/2014. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρουν: α) τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος, β) ότι απευθύνονται προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα, Ρούσβελτ 14, γ) ότι η προσφορά αφορά την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Ενδυνάμωσης της Απασχόλησης των νέων ανέργων στον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλίας μέσα από την προώθηση νέων μορφών προβολής και μάρκετινγκ των ξενοδοχείων με την χρήση ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων (social media)», δ) με σαφήνεια το προσφερόμενο ύφος επιτοκίου καταθέσεων σε λογαριασμό όψεως για τις χρηματοδοτήσεις της ως άνω πράξης, και ε) να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό Ίδρυμα.


Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, Ρούσβελτ 14, Λάρισα, Τ.Κ. 41222, έως την Πέμπτη 24/01/2014 και ώρα 14.00.

Αρμόδιο πρόσωπο για πληροφορίες: Γεώργιος Κριαράς (τηλ. 2410537162, fax. 2410255242, : metropol@lar.forthnet.gr).

 

Σχετικά αρχεία:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους

Αίτηση υποψήφιου ωφελούμενου 

Ανακοινώσεις
Εκδήλωση ενδιαφεροντος

Ενημερωτικό δελτίο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
στο Ν. Λάρισας
Εναλλακτικός τουρισμός και αγροτουρισμός στο Νομό Λάρισας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Website Δήμου Λαρισαίων

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Ι. Κατσίγρα
Ένωση Ξενοδόχων Ν. Λάρισας ©2009
Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα
Η ΕΝΩΣΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΡΑΛΙΑ | ΟΡΕΙΝΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ανάπτυξη και Συντήρηση από:
Cherry Plus